Fundacja dla Zwierząt ARGOS| argos.org.pl

koty miejskie

Jak wesprzeć nasze działania jednym procentem podatku?

Fundacja dla Zwierząt "Argos" ma status organizacji pożytku publicznego od 26.11.2008, dlatego możemy prosić o wsparcie naszych projektów jednym procentem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok. Pieniądze te posłużą nam do bezpośredniej opieki nad zwierzętami (zwłaszcza na utrzymanie ośrodka dla kotów miejskich KOTERIA) jak i na nasze Biuro Ochrony Zwierząt, wraz z działaniami dla zmiany prawa ochrony zwierząt.

Pieniądze te będą przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie wskazania naszej Fundacji w deklaracji podatkowej. Wystarczy wpisać nazwę Fundacji i jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiednie rubryki formularza PIT powinny być wypełnione następująco:

Oczywiście kwota powinna wynikać z obliczenia podatku i powinna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Dziękujemy!

 

 

1% dla OPP Skorzystaj w serwisu pitroczny.pl dla wypełnienia formularza podatkowego. Jeden procent dla Fundacji dla Zwierząt ARGOS będzie już tam wpisany.